De Vrije Taal biedt ONA onderwijs. ONA is verplicht voor de inburgering.
ONA betekent: oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe vind je werk, hoe vind je een goede opleiding die bij jou past?
De Vrije Taal heeft een gecertificeerde ONA-docent.
 
De eis van DUO is dat de cursist 64 uur ONA les krijgt. Dit kan binnen de school en buiten de school, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. De cursus van de Vrije Taal is vooral buiten de school. De docent helpt met het vinden van vrijwilligerswerk of een stage. De cursist schrijft hierover een verslag.   

Onze ONA-docent kijkt naar de persoonlijke belangen van de cursist. De cursus gaat individueel of in kleine groepjes. In de groepjes praten de cursisten samen over hun idee over werk of een opleiding. Ze krijgen samen een sollicitatietraining.


We maken het portfolio op de computer en sturen dat naar DUO. Als het niet goed is, verbeteren we de fouten, totdat DUO het portfolio accepteert.
 
Zodra het portfolio en de buitenschoolse opdracht klaar zijn, stuurt De Vrije Taal een 64-uurs verklaring naar DUO.
 
Voor meer informatie:
jordenspijker@devrijetaal.eu
06 827 45 008